Aktuality

Jak bude probíhat informovanost rodičů nově přijatých dětí od 1.9.2021

Ani letošní rok nenahrává obvykle nabízeným akcím pro děti ani jiným setkáváním(např.Den otevřených dveří). Na zvykání bude tedy sloužit až září 2021. Prosím, počítejte s tím i při plánování nástupu do práce. Prozatím trénujte samostatnost Vašeho dítěte – schopnost odloučit se od pečující osoby, zachovávat hygienu, samostatně jíst a pít běžnou stravu, svlékat si a oblékat oblečení, komunikovat s ostatními lidmi.

Další potřebné papírování stejně jako první informativní schůzku odložíme na konec srpna. Pravděpodobně na středu 25.8.2021 cca 16hodin. Ale toto datum je jen předběžné (nevíme jaká opatření budou v této době platit). Určitě ještě vše zveřejníme s předstihem na našem webu a na vchodu do školky.

Přijatým dětem zašleme informace a dokumenty pro nástup do školky v písemné podobě e-mailem začátkem července.

Těšíme se na září a na to, jak nám děti do té doby zase trochu povyrostou.

Výsledky přijímacího řízení

Podívejte se na výsledky přijímacího řízení do MŠ Pyšely pro školní rok 2021-22.

Připravujeme pro děti na květen + červen 2021

 • ČT 27.5.dopoledne - Rozloučení s předškoláčky na naší školkové zahradě- pro děti,které nastupují 1.září do 1.třídy (předškoláci ze zelené a oranžové třídy)
 • ÚT 1.6.dopoledne - Dětský den-pro děti připravíme „ Cestu lesem za pokladem“ (pro všechny třídy)
 • ST 2.6. od 8.00- paní fotografka ve školce- fotografie typické pro konec školního roku (pro všechny třídy postupně)

Focení

Děti se budou ve školce fotit- s firmou Prestigephoto

Ve středu 2.6. od 8.00 hodin nás bude fotit p. fotografka Šoltesová. Jedná se o sadu fotografií –typickou pro období konce školního roku,obsahující:
- 1 ks foto společná třída
-3ks foto 10x15 jednotlivě

Cena : celkem 180 ,- Kč
P.S.:V případě,že nebudete mít zájem se fotit vůbec, nahlaste se ve třídách p.učitelkám.

Otevření MŠ Pyšely od 3.5.2021

Vážení rodiče, od pondělí 3.5.2021 otevíráme naší mateřskou školu za těchto podmínek

 • pro všechny děti bez ohledu na věk a povolání rodičů
 • bez omezení počtu dětí ve skupině
 • bez testování
 • bez roušek

Děti budou ve svých třídách, tak jak byly zvyklé od začátku školního roku. Snad se bude náš současný život opět vracet k normálu. Pro zajištění bezproblémového chodu školky prosíme rodiče o dodržování hygienických opatření (respirátor, dezinfekce u vchodu do MŠ). Nástup dětí do školky nemusíte hlásit, děti přiveďte do školky do 8.15.

Děkujeme za spolupráci a už se těšíme na to, jak nám děti zase povyrostly...

Zápis dětí do MŠ Pyšely od 3. do 11. května 2021

Vzhledem k mimořádným opatřením 2021 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí i bez osobní přítomnosti rodičů (zákonných zástupců), v krajním případě dle konkrétní situace a pouze po dohodě bude možné osobní setkání přímo v MŠ.

Otevření MŠ 12.4.2021

V pondělí 12.4.2021 otevřeme školku. Do MŠ mohou zatím docházet pouze předškolní děti a děti rodičů IZS, v naší školce to bude: 28 předškoláčků + 4 děti IZS. Základní podmínka: dítě nesmí mít žádné příznaky onemocnění.

Podrobné informace k nástupu a testování

Testování - leták pro rodiče

Testování - instruktážní leták

Zápis dětí do MŠ Pyšely od 3. do 11. května 2021

Vážení rodiče,

blíží se období zápisu do mateřské školy.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními nebudou moci ani letos zápisy dětí proběhnout způsobem, na jaký jsme byli dlouhou dobu, před vypuknutím pandemie, zvyklí. Pokud se situace nezmění, jsme nuceni změnit organizaci zápisu dětí do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022, který i tento rok proběhne bez osobního kontaktu, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 3.do 11.května 2021.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Pyšely na školní rok 2021– 2022

Podrobné informace naleznete na našem webu a na webu Města Pyšely v průběhu dubna 2021, abychom vás informovali s dostatečným předstihem .

Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám všem pevné zdraví.

Ilona Kryzánková

Letní prázdniny v MŠ

Informace k provozu školky během letních prázdnin 2021.

GDPR a covid-19

Informace GDPR o zpracování osobních údajů vzhledem k aktuální situaci covid-19.

Školka uzavřena

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády bude naše MŠ uzavřena od 1. do 21.3.2021. Děti plnící povinnou předškolní docházku se budou učit od pondělí 1.3.2021 distančním způsobem, pro mladší děti bude naše nabídka dobrovolná. Informace o obsahu výuky dostanete od svých paní učitelek do třídních e-mailů pondělí 1.3.2021.

Ošetřovné: podle nových pravidel podklady již nevydává MŠ, postačí čestné prohlášení rodičů.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021 z MŠMT.

Ilona Kryzánková

Program březen

 • Út 2.3. 9h. Divadlo V kufru
  ve školce s pohádkou Budulínek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Setkání se zájemci o přijetí dítěte do mateřské školy.
V těchto dnech se často ozývají rodiče, kteří chtějí přihlásit své dítko k nám do mateřské školy s dotazem, zda a kdy budou moci školku navštívit a prohlédnout si ji. Aktuální epidemiologická situace a nařízení vlády, kterým se řídíme, neumožňují osobní pozvání nových rodičů do školky. Neočekáváme, že se situace natolik zlepší, že by to v jarních měsících bylo možné.

Proto prosím, kdo máte zájem, sledujte dění v naší školce pomocí webových stránek, dění u nás si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Informace k zápisu dětí na nový školní rok budou také na webu školky i zřizovatele. Zápis dětí proběhne v květnu 2021.

Formy předškolního vzdělávání

Připravili jsme pro vás přehled forem předškolního vzdělávání v MŠ Pyšely v období mimořádných opatření.

Program únor

 • St 24.2. od rána
  Dětský karneval ve školce
 • Plavání
  - informace vedoucí plavecké školy p.Moniky Furstové: jakmile bude možné plavání znovu organizovat, plavecký bazén se bude snažit spravedlivě naplánovat nové termíny tak, aby každá MŠ i ZŠ odplavala stejný počet lekcí - vše záleží na vývoji situace, budeme Vás informovat.

Program leden 2021

 • Út 19.1. v 9.00 - divadlo Jany Koutové
  ve školce s pohádkou „ O Barborce“
 • Plavání
  - informace vedoucí plavecké školy p.Moniky Furstové: jakmile bude možné plavání znovu organizovat, plavecký bazén se bude snažit spravedlivě naplánovat nové termíny tak, aby každá MŠ i ZŠ odplavala stejný počet lekcí - vše záleží na vývoji situace, budeme Vás informovat.

Návrh rozpočtu MŠ

Připravili jsme návrh rozpočtu MŠ 2021 plus výhled rozpočtu MŠ na rok 2022-23.

Dodatek ke školnímu řádu

 • Vzhledem k situaci ohledně covid-19 jsme doplnili Školní řád o Dodatek

MŠ otevřena od 2.11.

Od 2.11.2020 bude MŠ Pyšely znovu otevřena. Těšíme se na vás. Ilona Kryzánková.

MŠ uzavřena do 30.10.2020

Na pokyn Krajské hygienické stanice jsme nuceni prodloužit uzavření MŠ do 30.10.2020 včetně.

MŠ uzavřena od 14.-23.10.2020

Na pokyn Krajské hygienické stanice jsme nuceni zavřít MŠ Pyšely na období 14.10.2020 - 23.10.2020 včetně. Důvodem je pozitivní test jedné paní učitelky. Všem rodičům byly zaslány podrobné informace e-mailem.

Pro děti zdravotnických, příp. zásahových pracovníků, kteří mají trvalé bydliště v Pyšelích, krajský úřad určil ZŠ a MŠ na Karlově 372 v Benešově. Týká se dětí ve věku 3 - 10 let.

Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (konkrétně Mgr. Blanka Ludačková, (remove XX) ludackovab XX @kr-s XX .cz ; 702 147 703) ve spolupráci s určenými školami.

Přečtěte si

Ošetřovné pro ostatní děti se řídí stejnými pravidly jako na jaře.

Distanční výuka je povinná pro předškoláky, pro mladší děti je dobrovolná.

Přejeme všem pevné zdraví a hodně trpělivosti, společně to zvládneme.

Distanční výuka - předškoláci

Vážení rodiče,

od 14.10.2020 nám vzniká podle §184 a zákona č.349/2020 Sb. (školský zákon) povinnost vzdělávat děti distanční formou, a to děti v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání. Rodičům tak vzniká povinnost účastnit se distanční výuky spolu s dítětem.

Proto na každý týden, stejně jako v průběhu roku, připravujeme plán činností k danému tématu. Děti tak získávají nové vědomosti a dovednosti. Informace k procvičování (náměty na práci s dětmi, úkoly pro předškoláky, pracovní listy, básničku, pohádku a návody, jak s dětmi pracovat v domácím prostředí dle Školního vzdělávacího programu naší MŠ) najdete v e-mailu (nebo jiným již domluveným způsobem) vždy na začátku týdne.

Zpětnou vazbou pro nás mohou být např. fotografie dítěte při činnostech, kresby, malby, deníček, kam bude dítě s rodiči zaznamenávat zážitky ze společných činností, z procházek, z četby, vypracované pracovní listy – jakousi složku (portfolio dítěte), kam si založí vše vypracované. Přejeme hodně trpělivosti, společně to zvládneme.

Distanční výuka - mladší děti

Pro mladší děti je distanční výuka nepovinná. Paní učitelky budou připravovat mladším i nejmenším dětem náměty na práci s dětmi v domácím prostředí. Nabídka bude pravidelně aktualizována a doplňována na začátku nového týdne, i Vy ji najdete v e-mailu. Pro děti mladší je nabídka dobrovolná – jako částečnou náplň volného času. Zpětnou vazbou pro nás mohou být např. fotografie dítěte při činnostech, vypracovaný pracovní list, kresby, malby, deníček, kam bude dítě s rodiči zaznamenávat zážitky ze společných činností, z procházek, z četby atp.

Testovací e-mail

Vážení rodiče,
vzhledem k distanční výuce jsme založili 3 e-maily, pro každou třídu zvlášť -

a zaslali jsme vám testovací zprávu. Prosím vás o spolupráci. Odpovězte nám, prosím, zpět na e-mail a potvrďtě nám, zda vám zpráva přišla a zda můžete přílohu otevřít.

Distanční výuka je pro předškoláky povinná a pro mladší děti nepovinná.

Děkuji Vám a přeji hezké podzimní dny,
Ilona Kryzánková

Aktuální situace

Vážení rodiče,
v souvislosti s vývojem v celé ČR kolem koronaviru jsme, pro lepší orientaci a přehled, pro Vás vypracovali podrobné informace.
Předpokládáme, že se nařízení budou měnit nebo upřesňovat. Aktuální změny budeme zveřejňovat. Za vaši spolupráci i pochopení Vám děkujeme.
Ilona Kryzánková

GDPR - ochrana osobních údajů

 • Informace ohledně GDPR naleznete v sekci kontakt.

Plavání

 • Kdy: 7.9. - 23.11.2020
 • Kde: Plavecká škola – Černoleská 2047, Benešov
 • Pro koho: zpravidla pro předškoláky ze zelené a oranžové třídy
 • Cena za bazén: 700,-Kč (10 lekcí po 45 minutách)
 • Cena za dopravu autobusem: cca 600,- Kč (předpokládaná cena - cena vždy závisí na počtu přihlášených dětí)
 • CENA CELKEM: 1.300,-Kč ( peníze vybereme v hotovosti v MŠ)
 • podrobné informace k plaveckému výcviku
 • propozice k plaveckému výcviku od plavecké školy

Školní rok 2020/21

Školková pravidla

 • Abychom se všichni cítili dobře, vytvořili jsme "Školková pravidla soužití" - pravidla soužití, která si ve školce osvojujeme a snažíme se jimi řídit.

Uvolnění dítěte - předškoláka z MŠ

 • Pro děti(předškoláky), pro které platí povinná školní docházka, platí také povinnost pro jejich rodiče, omlouvat je v případě nepřítomnosti v MŠ (zdravotní pobyt, dovolená). Pokud tedy víte, že pojedete např. na dovolenou mimo prázdniny, vyplňte Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání a doručte ji v dostatečném předstihu paní učitelce nebo paní ředitelce do MŠ. Děkujeme.

Vyzvedávání dítěte pověřenou osobou

Vši

 • Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
 • Přečtěte si, prosím: Opatření při výskytu vši dětské a informace o vši dětské.
 • Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo lékaře.

Prevence onemocnění u dětí

Rozpočet MŠ

K nahlédnutí:

Kontakt na poradny pro děti a rodiče

 • Potřebujete odložit školní docházku nebo vás trápí jiný problém s dítětem? Kontakty na poradny naleznete zde.

Jídelníček - nové potraviny

 • Vážení rodiče, dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví, jsme dětem začali postupně zařazovat do jídelníčku potraviny jako např. kuskus, bulgur, tarhoňa, pohanka, jáhly aj. Přečtěte si více v dokumentu: nové potraviny.

Klíšťata

 • Jsme venkovská MŠ nacházející se v Posázaví, jsme obklopeni přírodou. Pobyt dítěte v přírodě je velmi důležitý. Na zahradě MŠ i v okolí školky se vyskytují klíšťata. V návaznosti na četné dotazy rodičů, jsem vypracovala dokument s podrobnými informacemi ohledně klíšťat.

Alergeny v potravinách na JL

 • Milí rodiče, od prosince 2014 mají školy povinnost uvádět, na jídelních lístcích, obsah alergenů v potravinách a pokrmech.
 • Označení přítomnosti alergenu je uvedeno od 15.12.2014 na jídelním lístku MŠ číslem popisující alergen.
 • Více informací naleznete v letáku.
 • Označení alergenů a podrobné vysvětlení.

Vhodné weby

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Milí rodiče, předkládáme Vám materiál, který vytvořila skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.
 • Materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“ „Desatero pro rodiče předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
 • Je třeba zdůraznit, že vývoj dětí je individuální a nerovnoměrný, tedy ne každé dítě si osvojí všechny jmenované dovednosti a schopnosti. Je však podstatné k nim dítě vést a postupně se k nim přibližovat.

Odhlašování obědů e-mailem

Recepty z naší kuchyně