Aktuality

Schůzka pro rodiče nováčků

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí, které nastoupí do MŠ Pyšely na škol.rok 2020/21, se bude konnat ve středu 26.8.2020 od 15.30h. Prosíme rodiče, pokud to bude možné, přijďte na tuto schůzku bez dětí. Podrobné informace ke schůzce.

Jak to bude o prázdninách

Mateřská škola Pyšely bude, v době letních prázdnin, otevřena od 29.6. do 17.7. a dále od 17.do 31.8.2020, jako obvykle od 6.45-do 17.00h. S ohledem na počet přihlášených dětí budou v provozu dvě třídy – žlutá a zelená. Podrobné informace.

Gratulujeme s radostí

V lednu 2020 malovaly některé děti z naší mateřské školy obrázky s hasičskou tématikou do výtvarné soutěže. V pátek 12.6.2020 přišlo vyhodnocení a ocenění získal obrázek Pepinky Ronkové ze žluté třídy. Pepinka je, společně s rodiči, pozvána na „Slavnostní vyhodnocení do Vlašimského para Zoo“ ve čtvrtek 25.6.2020. Moc gratulujeme.

obrazek hasiči

Výsledky zápisu dětí

Prohlédněte si výsledky zápisu dětí na školní rok 2020/2021.

Rodičům dětí, které nebyly přijaty do naší MŠ, žašleme Rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Nárok na ošetřovné prodloužen

Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června. Co nyní čeká rodiče a pečující? Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30.června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat? Přečtěte si Tiskovou zprávu MPSV.

Platba školné a stravné

Za měsíc KVĚTEN, prosím, NEPOSÍLEJTE žádné platby za stravné či školné, děti mají předplaceno. V červnu se bude hradit školné(450Kč) a stravné běžným způsobem.

Podrobné informace k vyúčtování.
Případné dotazy k vysvětlení směřujte, prosím, na email: (remove XX) mspysely-kuchyne XX @seznam XX .cz

18.5. otevíráme školku

V pondělí 18.5. otevíráme školku pro děti, které jsou přihlášeny na základě dotazníku k 8.5.2020.

Prosíme, pozorně si přečtěte podrobné informace k otevření školky od 18.5.- 30.6.2020.

Děkujeme Vám za to, že do areálu školky budete vcházet se zakrytím horních cest dýchacích, že použijete před vstupem do školky každý den dezinfekci na ruce, že dodržujete rozestupy a postupné vcházení do školky a do šaten dětí.

Vyplněné čestné prohlášení (O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ) odevzdáte ráno při příchodu do MŠ, vyplněné, podepsané, s datem 18.5.2020.

Otevření školky 18.5.- 30.6.2020

Vážení rodiče,
provádíme průzkum, zajímá nás, kdo by měl zájem přihlásit své dítě do MŠ v termínu 18.5.- 30.6.2020.
Prosíme všechny rodiče o vyjádření do pátku 8.5.2020 do 12.00h. na e-mail (remove XX) mspysely XX @seznam XX .cz ve formátu:
 • Jméno dítěte
 • Docházka do MŠ od 18.5. - 30.6.2020: ANO x NE

Tento termín je závazný. Podle počtu přihlášených dětí budou následovat další kroky. Na pozdější přihlášení dětí nelze brát zřetel a nelze dodatečně děti přihlašovat. Docházka dětí do MŠ bude umožněna pouze dětem, které budou přhlášeny do 8.5.2020 do 12.00.

Letní prázdniny - provoz MŠ

V průběhu letních prázdnin 2020 bude MŠ uzavřena na 4 týdny od 20.7.2020 do 14.8.2020.

Provoz na zbývajících 5 týdnů bude záležet na skutečnosti, kolik dětí se ZÁVAZNĚ přihlásí k docházce.

Podrobné informace k provozu MŠ o letních prázdninách 2020.

Zápis do MŠ Pyšely

Vzhledem k mimořádným opatřením 2020 bude zápis do MŠ Pyšely na šk.rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů (zákonných zástupců). V krajním případě dle konkrétní situace (pouze po dohodě) bude možné osobní setkání přímo v MŠ.

Termín podání písemných žádostí o přijetí do MŠ: 4.-12. května 2020

Dokumenty k zápisu

Kontakt

Povinné předškolní vzdělávání

Milí rodiče,
v předškolním vzdělávání i nadále probíhají důležité změny. Novela školského zákona v roce 2017 přinesla zásadní změnu - povinné předškolní vzdělávání od 5 let do zahájení povinné školní docházky. Poslední rok před nástupem do ZŠ ukládá zákon všem zákonným zástupcům povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

Dítě ve věku od 5 let do zahájené školní docházky ze spádové oblasti bude přednostně přijato v naší MŠ. Můžete s ním ale jít i do jiné MŠ, kde však nemáte zaručeno přijetí.

Individuální vzdělávání předškoláků

Školský zákon umožňuje klasickou školsou docházku nebo i jiný způsob plnění předškolního vzdělávání §34odst.5 – individuální vzdělávání. U zápisu se mohou zákonní zástupci dohodnout s ředitelkou MŠ, že chtějí své dítě v posledním roce vzdělávat jiným způsobem.

MŠ určí podmínky pro zdárný průběh a v řádném termínu, vyhlášeném MŠ, se zákonní zástupci dostaví do MŠ na ověření úrovně oblastí, ve kterých má dítě být vzděláváno a donést předem domluvené náležitosti. Pokud budou předem splněny všechny podmínky dané individuálním vzděláváním, není dále třeba již dalšího „přezkoušení„ dítěte.

Pokud ale podmínky splněny nebudou nebo se zákonní zástupci nedostaví v řádném ani náhradním termínu, má ředitelka povinnost individuální vzdělávání ukončit a dítě se tak musí vzdělávat denně v mateřské škole.

Individuálně vzdělávané děti se nemohou účastnit žádných akcí pořádaných MŠ, protože zákonní zástupci se rozhodli pro tuto formu vzdělávání.

Velikonoce

Milé děti, složily jsme pro vás básničku a také jsme vybrali pár tipů pro inspiraci na velikonoční tvoření.

Přejeme vám krásné Velikonoce, hodně sluníčka a pevné zdraví.
Ilona Kryzánková

Čerpání náhrady za ošetřovné AKTUALIZOVANÉ

 • Lidé budou moci čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let.
 • Tisková zpráva MPSV - aktualizace k 27.3.2020

Karanténa a ošetřovné

Dokumenty ke stažení od ČSSZ - Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Rozpočet MŠ

K nahlédnutí:

Školní rok 2019/20

Školková pravidla

 • Abychom se všichni cítili dobře, vytvořili jsme "Školková pravidla soužití" - pravidla soužití, která si ve školce osvojujeme a snažíme se jimi řídit.

Kontrola MŠ

 • Dne 24.1.2019 proběhla, v naší mateřské škole, kontrola zřizovatele, zaměřená na dodržování Provozního řádu, s výsledkem : Závady v provozu ani v osobní a provozní hygieně nebyly zjištěny. Protokol 1.část a 2.část k nahlédnutí.
 • Ilona Kryzánková 25.1.2019

Uvolnění dítěte - předškoláka z MŠ

 • Pro děti(předškoláky), pro které platí povinná školní docházka, platí také povinnost pro jejich rodiče, omlouvat je v případě nepřítomnosti v MŠ (zdravotní pobyt, dovolená). Pokud tedy víte, že pojedete např. na dovolenou mimo prázdniny, vyplňte Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání a doručte ji v dostatečném předstihu paní učitelce nebo paní ředitelce do MŠ. Děkujeme.

Vyzvedávání dítěte pověřenou osobou

Vši

 • Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
 • Přečtěte si, prosím: Opatření při výskytu vši dětské a informace o vši dětské.
 • Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo lékaře.

Prevence onemocnění u dětí

GDPR - ochrana osobních údajů

 • Informace ohledně GDPR - ochrana osobních údajů naleznete v sekci Kontakt

Kontakt na poradny pro děti a rodiče

Jídelníček - nové potraviny

 • Vážení rodiče, dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví, jsme dětem začali postupně zařazovat do jídelníčku potraviny jako např. kuskus, bulgur, tarhoňa, pohanka, jáhly aj. Přečtěte si více v dokumentu: nové potraviny.

Klíšťata

 • Jsme venkovská MŠ nacházející se v Posázaví, jsme obklopeni přírodou. Pobyt dítěte v přírodě je velmi důležitý. Na zahradě MŠ i v okolí školky se vyskytují klíšťata. V návaznosti na četné dotazy rodičů, jsem vypracovala dokument s podrobnými informacemi ohledně klíšťat.

Alergeny v potravinách na JL

 • Milí rodiče, od prosince 2014 mají školy povinnost uvádět, na jídelních lístcích, obsah alergenů v potravinách a pokrmech.
 • Označení přítomnosti alergenu je uvedeno od 15.12.2014 na jídelním lístku MŠ číslem popisující alergen.
 • Více informací naleznete v letáku.
 • Označení alergenů a podrobné vysvětlení.

Vhodné weby

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Milí rodiče, předkládáme Vám materiál, který vytvořila skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.
 • Materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“ „Desatero pro rodiče předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
 • Je třeba zdůraznit, že vývoj dětí je individuální a nerovnoměrný, tedy ne každé dítě si osvojí všechny jmenované dovednosti a schopnosti. Je však podstatné k nim dítě vést a postupně se k nim přibližovat.

Odhlašování obědů e-mailem

Recepty z naší kuchyně