Aktuality

Program říjen

 • Út 1.10. v 9.00+10.15 - „Duhový cirkus“
  - interaktivní program se zaměřením na předmatematickou přípravu ve spolupráci s MAS Posázaví- která tuto akci dětem uhradí (děti ze zelené a oranžové třídy)
 • St 2.10. od 8.30 +9.00 - preventivní program s Policií
  ve spolupráci s Městkou Policií Benešov „ Medvídek Brumla a pes “ (předškoláci ze zelené a oranžové třídy)
 • Út 15.10. 10.00-11.30 - vystoupení dětí v Domově seniorů
  a v Alzheimer home v Pyšelích (pro děti, které nacvičují na Vítání miminek)
 • St 16.10. od 9.00- Divadlo 100 dortíků
  s pohádkou „ Medvídek Medoušek “ (všechny třídy)
 • So 19.10. od 13.00- Podzimní Vítání miminek
  na Městském úřadě v Pyšelích
 • ST 23.10. od 8.45 +10.00- preventivní program s Besipem
  - 2.setkání: „Cestující a spolujezdec“ (děti ze zelené a oranžové třídy)

Program září

 • ČT 12.9. v 9.30 - výlet do Benešova na Hasičský záchranný sbor
  setkání s profesionálními hasiči (děti ze zelené a oranžové třídy) - více informací
 • St 25.9. od 9.00 - divadlo A šmytec
  s pohádkou O čem sní beránci(všechny třídy)
 • ČT 26.9. od 8.45 -10.00 preventivní program s Besipem
  1.setkání: „Cestující a spolujezdec“ ( děti ze zelené a oranžové třídy)

Nový školní rok 2019/20

Školková pravidla

 • Abychom se všichni cítili dobře, vytvořili jsme "Školková pravidla soužití" - pravidla soužití, která si ve školce osvojujeme a snažíme se jimi řídit.

Kontrola MŠ

 • Dne 24.1.2019 proběhla, v naší mateřské škole, kontrola zřizovatele, zaměřená na dodržování Provozního řádu, s výsledkem : Závady v provozu ani v osobní a provozní hygieně nebyly zjištěny. Protokol 1.část a 2.část k nahlédnutí.
 • Ilona Kryzánková 25.1.2019

Rozpočet MŠ 2019

Školní řád 2018/2019

Uvolnění dítěte - předškoláka z MŠ

 • Pro děti(předškoláky), pro které platí povinná školní docházka, platí také povinnost pro jejich rodiče, omlouvat je v případě nepřítomnosti v MŠ (zdravotní pobyt, dovolená). Pokud tedy víte, že pojedete např. na dovolenou mimo prázdniny, vyplňte Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání a doručte ji v dostatečném předstihu paní učitelce nebo paní ředitelce do MŠ. Děkujeme.

Vyzvedávání dítěte pověřenou osobou

Vši

 • Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
 • Přečtěte si, prosím: Opatření při výskytu vši dětské a informace o vši dětské.
 • Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo lékaře.

Prevence onemocnění u dětí

GDPR - ochrana osobních údajů

 • Informace ohledně GDPR - ochrana osobních údajů naleznete v sekci Kontakt

Kontakt na poradny pro děti a rodiče

Jídelníček - nové potraviny

 • Vážení rodiče, dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví, jsme dětem začali postupně zařazovat do jídelníčku potraviny jako např. kuskus, bulgur, tarhoňa, pohanka, jáhly aj. Přečtěte si více v dokumentu: nové potraviny.

Klíšťata

 • Jsme venkovská MŠ nacházející se v Posázaví, jsme obklopeni přírodou. Pobyt dítěte v přírodě je velmi důležitý. Na zahradě MŠ i v okolí školky se vyskytují klíšťata. V návaznosti na četné dotazy rodičů, jsem vypracovala dokument s podrobnými informacemi ohledně klíšťat.

Alergeny v potravinách na JL

 • Milí rodiče, od prosince 2014 mají školy povinnost uvádět, na jídelních lístcích, obsah alergenů v potravinách a pokrmech.
 • Označení přítomnosti alergenu je uvedeno od 15.12.2014 na jídelním lístku MŠ číslem popisující alergen.
 • Více informací naleznete v letáku.
 • Označení alergenů a podrobné vysvětlení.

Vhodné weby

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Milí rodiče, předkládáme Vám materiál, který vytvořila skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.
 • Materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“ „Desatero pro rodiče předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
 • Je třeba zdůraznit, že vývoj dětí je individuální a nerovnoměrný, tedy ne každé dítě si osvojí všechny jmenované dovednosti a schopnosti. Je však podstatné k nim dítě vést a postupně se k nim přibližovat.

Odhlašování obědů e-mailem

Recepty z naší kuchyně