Aktuality

Rozpočet MŠ

K nahlédnutí:

Program prosinec

 • Út 3.12. od 9.00 - přijde do školky Mikuláš
 • St 11.12.- Vánoční besídka s vánočním tvořením
  od 14.45 – děti ze žluté třídy
  krátké vystoupení, poté budeme společně vánočně tvořit
  od 15.15 – společné krátké vystoupení
  dětí ze zelené a oranžové třídy, poté se rozdělíme do tříd a budeme společně vánočně tvořit
 • Pá 13.12. od 8.15 + 9.15 - „Hrajeme si spolu“
  Program zaměřený na posílení spolupráce, ohleduplnosti, zvládání konfliktních situací, prevence šikany a agrese (děti ze zelené a oranžové třídy)
 • Po 16.12. od 9.30 - „Malý vánoční koncert“
  (všechny třídy)
 • Út 17.12. od 8.45 +10.00 - Ekoprogram
  ve spolupráci s Ekocentrem Čapí hnízdo : 2.setkání: „Noc a den, pojďme ven“ (děti ze zelené a oranžové třídy)
 • St 18.12. od 9.00 - Vánoční nadílka u stromečku
  (všechny třídy)

Program listopad

 • St 6.11. od 8.30 do 10.00 - návštěva děti ze ZŠ Pyšely
  v naší školce, společně s dětmi ze 4. tř. si budeme číst a hrát na pohádky.
 • Út 19.11. od 9.00 - Divadlo Jany Koutové
  s pohádkou O Terezce (všechny třídy)
 • Pá 22.11. od 8.45 - Ekoprogram
  ve spolupráci s Ekocentrem Čapí hnízdo : 1.setkání: „Malý, velký, tlustý, tenký“ (děti ze zelené a oranžové třídy)

Nový školní rok 2019/20

Školková pravidla

 • Abychom se všichni cítili dobře, vytvořili jsme "Školková pravidla soužití" - pravidla soužití, která si ve školce osvojujeme a snažíme se jimi řídit.

Kontrola MŠ

 • Dne 24.1.2019 proběhla, v naší mateřské škole, kontrola zřizovatele, zaměřená na dodržování Provozního řádu, s výsledkem : Závady v provozu ani v osobní a provozní hygieně nebyly zjištěny. Protokol 1.část a 2.část k nahlédnutí.
 • Ilona Kryzánková 25.1.2019

Rozpočet MŠ 2019

Školní řád 2018/2019

Uvolnění dítěte - předškoláka z MŠ

 • Pro děti(předškoláky), pro které platí povinná školní docházka, platí také povinnost pro jejich rodiče, omlouvat je v případě nepřítomnosti v MŠ (zdravotní pobyt, dovolená). Pokud tedy víte, že pojedete např. na dovolenou mimo prázdniny, vyplňte Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání a doručte ji v dostatečném předstihu paní učitelce nebo paní ředitelce do MŠ. Děkujeme.

Vyzvedávání dítěte pověřenou osobou

Vši

 • Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
 • Přečtěte si, prosím: Opatření při výskytu vši dětské a informace o vši dětské.
 • Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo lékaře.

Prevence onemocnění u dětí

GDPR - ochrana osobních údajů

 • Informace ohledně GDPR - ochrana osobních údajů naleznete v sekci Kontakt

Kontakt na poradny pro děti a rodiče

Jídelníček - nové potraviny

 • Vážení rodiče, dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví, jsme dětem začali postupně zařazovat do jídelníčku potraviny jako např. kuskus, bulgur, tarhoňa, pohanka, jáhly aj. Přečtěte si více v dokumentu: nové potraviny.

Klíšťata

 • Jsme venkovská MŠ nacházející se v Posázaví, jsme obklopeni přírodou. Pobyt dítěte v přírodě je velmi důležitý. Na zahradě MŠ i v okolí školky se vyskytují klíšťata. V návaznosti na četné dotazy rodičů, jsem vypracovala dokument s podrobnými informacemi ohledně klíšťat.

Alergeny v potravinách na JL

 • Milí rodiče, od prosince 2014 mají školy povinnost uvádět, na jídelních lístcích, obsah alergenů v potravinách a pokrmech.
 • Označení přítomnosti alergenu je uvedeno od 15.12.2014 na jídelním lístku MŠ číslem popisující alergen.
 • Více informací naleznete v letáku.
 • Označení alergenů a podrobné vysvětlení.

Vhodné weby

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Milí rodiče, předkládáme Vám materiál, který vytvořila skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.
 • Materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“ „Desatero pro rodiče předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
 • Je třeba zdůraznit, že vývoj dětí je individuální a nerovnoměrný, tedy ne každé dítě si osvojí všechny jmenované dovednosti a schopnosti. Je však podstatné k nim dítě vést a postupně se k nim přibližovat.

Odhlašování obědů e-mailem

Recepty z naší kuchyně