Aktuality

Jak to bude o prázdninách

Mateřská škola Pyšely bude, v době letních prázdnin, otevřena od 29.6. do 17.7. a dále od 17.do 31.8.2020, jako obvykle od 6.45-do 17.00h. S ohledem na počet přihlášených dětí budou v provozu dvě třídy – žlutá a zelená. Podrobné informace.

Gratulujeme s radostí

V lednu 2020 malovaly některé děti z naší mateřské školy obrázky s hasičskou tématikou do výtvarné soutěže. V pátek 12.6.2020 přišlo vyhodnocení a ocenění získal obrázek Pepinky Ronkové ze žluté třídy. Pepinka je, společně s rodiči, pozvána na „Slavnostní vyhodnocení do Vlašimského para Zoo“ ve čtvrtek 25.6.2020. Moc gratulujeme.

obrazek hasiči

Schůzka pro rodiče nováčků

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí, které nastoupí do MŠ Pyšely na škol.rok 2020/21, se bude konnat ve středu 26.8.2020 od 15.30h. Prosíme rodiče, pokud to bude možné, přijďte na tuto schůzku bez dětí. Podrobné informace ke schůzce.

Výsledky zápisu dětí

Prohlédněte si výsledky zápisu dětí na školní rok 2020/2021.

Rodičům dětí, které nebyly přijaty do naší MŠ, žašleme Rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Nárok na ošetřovné prodloužen

Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června. Co nyní čeká rodiče a pečující? Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30.června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat? Přečtěte si Tiskovou zprávu MPSV.

Platba školné a stravné

Za měsíc KVĚTEN, prosím, NEPOSÍLEJTE žádné platby za stravné či školné, děti mají předplaceno. V červnu se bude hradit školné(450Kč) a stravné běžným způsobem.

Podrobné informace k vyúčtování.
Případné dotazy k vysvětlení směřujte, prosím, na email: (remove XX) mspysely-kuchyne XX @seznam XX .cz

18.5. otevíráme školku

V pondělí 18.5. otevíráme školku pro děti, které jsou přihlášeny na základě dotazníku k 8.5.2020.

Prosíme, pozorně si přečtěte podrobné informace k otevření školky od 18.5.- 30.6.2020.

Děkujeme Vám za to, že do areálu školky budete vcházet se zakrytím horních cest dýchacích, že použijete před vstupem do školky každý den dezinfekci na ruce, že dodržujete rozestupy a postupné vcházení do školky a do šaten dětí.

Vyplněné čestné prohlášení (O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ) odevzdáte ráno při příchodu do MŠ, vyplněné, podepsané, s datem 18.5.2020.

Otevření školky 18.5.- 30.6.2020

Vážení rodiče,
provádíme průzkum, zajímá nás, kdo by měl zájem přihlásit své dítě do MŠ v termínu 18.5.- 30.6.2020.
Prosíme všechny rodiče o vyjádření do pátku 8.5.2020 do 12.00h. na e-mail (remove XX) mspysely XX @seznam XX .cz ve formátu:
 • Jméno dítěte
 • Docházka do MŠ od 18.5. - 30.6.2020: ANO x NE

Tento termín je závazný. Podle počtu přihlášených dětí budou následovat další kroky. Na pozdější přihlášení dětí nelze brát zřetel a nelze dodatečně děti přihlašovat. Docházka dětí do MŠ bude umožněna pouze dětem, které budou přhlášeny do 8.5.2020 do 12.00.

Letní prázdniny - provoz MŠ

V průběhu letních prázdnin 2020 bude MŠ uzavřena na 4 týdny od 20.7.2020 do 14.8.2020.

Provoz na zbývajících 5 týdnů bude záležet na skutečnosti, kolik dětí se ZÁVAZNĚ přihlásí k docházce.

Podrobné informace k provozu MŠ o letních prázdninách 2020.

Zápis do MŠ Pyšely

Vzhledem k mimořádným opatřením 2020 bude zápis do MŠ Pyšely na šk.rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů (zákonných zástupců). V krajním případě dle konkrétní situace (pouze po dohodě) bude možné osobní setkání přímo v MŠ.

Termín podání písemných žádostí o přijetí do MŠ: 4.-12. května 2020

Dokumenty k zápisu

Kontakt

Povinné předškolní vzdělávání

Milí rodiče,
v předškolním vzdělávání i nadále probíhají důležité změny. Novela školského zákona v roce 2017 přinesla zásadní změnu - povinné předškolní vzdělávání od 5 let do zahájení povinné školní docházky. Poslední rok před nástupem do ZŠ ukládá zákon všem zákonným zástupcům povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

Dítě ve věku od 5 let do zahájené školní docházky ze spádové oblasti bude přednostně přijato v naší MŠ. Můžete s ním ale jít i do jiné MŠ, kde však nemáte zaručeno přijetí.

Individuální vzdělávání předškoláků

Školský zákon umožňuje klasickou školsou docházku nebo i jiný způsob plnění předškolního vzdělávání §34odst.5 – individuální vzdělávání. U zápisu se mohou zákonní zástupci dohodnout s ředitelkou MŠ, že chtějí své dítě v posledním roce vzdělávat jiným způsobem.

MŠ určí podmínky pro zdárný průběh a v řádném termínu, vyhlášeném MŠ, se zákonní zástupci dostaví do MŠ na ověření úrovně oblastí, ve kterých má dítě být vzděláváno a donést předem domluvené náležitosti. Pokud budou předem splněny všechny podmínky dané individuálním vzděláváním, není dále třeba již dalšího „přezkoušení„ dítěte.

Pokud ale podmínky splněny nebudou nebo se zákonní zástupci nedostaví v řádném ani náhradním termínu, má ředitelka povinnost individuální vzdělávání ukončit a dítě se tak musí vzdělávat denně v mateřské škole.

Individuálně vzdělávané děti se nemohou účastnit žádných akcí pořádaných MŠ, protože zákonní zástupci se rozhodli pro tuto formu vzdělávání.

Velikonoce

Milé děti, složily jsme pro vás básničku a také jsme vybrali pár tipů pro inspiraci na velikonoční tvoření.

Přejeme vám krásné Velikonoce, hodně sluníčka a pevné zdraví.
Ilona Kryzánková

Čerpání náhrady za ošetřovné AKTUALIZOVANÉ

 • Lidé budou moci čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let.
 • Tisková zpráva MPSV - aktualizace k 27.3.2020

Karanténa a ošetřovné

Dokumenty ke stažení od ČSSZ - Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Rozpočet MŠ

K nahlédnutí:

Školní rok 2019/20

Školková pravidla

 • Abychom se všichni cítili dobře, vytvořili jsme "Školková pravidla soužití" - pravidla soužití, která si ve školce osvojujeme a snažíme se jimi řídit.

Kontrola MŠ

 • Dne 24.1.2019 proběhla, v naší mateřské škole, kontrola zřizovatele, zaměřená na dodržování Provozního řádu, s výsledkem : Závady v provozu ani v osobní a provozní hygieně nebyly zjištěny. Protokol 1.část a 2.část k nahlédnutí.
 • Ilona Kryzánková 25.1.2019

Uvolnění dítěte - předškoláka z MŠ

 • Pro děti(předškoláky), pro které platí povinná školní docházka, platí také povinnost pro jejich rodiče, omlouvat je v případě nepřítomnosti v MŠ (zdravotní pobyt, dovolená). Pokud tedy víte, že pojedete např. na dovolenou mimo prázdniny, vyplňte Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání a doručte ji v dostatečném předstihu paní učitelce nebo paní ředitelce do MŠ. Děkujeme.

Vyzvedávání dítěte pověřenou osobou

Vši

 • Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
 • Přečtěte si, prosím: Opatření při výskytu vši dětské a informace o vši dětské.
 • Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo lékaře.

Prevence onemocnění u dětí

GDPR - ochrana osobních údajů

 • Informace ohledně GDPR - ochrana osobních údajů naleznete v sekci Kontakt

Kontakt na poradny pro děti a rodiče

Jídelníček - nové potraviny

 • Vážení rodiče, dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví, jsme dětem začali postupně zařazovat do jídelníčku potraviny jako např. kuskus, bulgur, tarhoňa, pohanka, jáhly aj. Přečtěte si více v dokumentu: nové potraviny.

Klíšťata

 • Jsme venkovská MŠ nacházející se v Posázaví, jsme obklopeni přírodou. Pobyt dítěte v přírodě je velmi důležitý. Na zahradě MŠ i v okolí školky se vyskytují klíšťata. V návaznosti na četné dotazy rodičů, jsem vypracovala dokument s podrobnými informacemi ohledně klíšťat.

Alergeny v potravinách na JL

 • Milí rodiče, od prosince 2014 mají školy povinnost uvádět, na jídelních lístcích, obsah alergenů v potravinách a pokrmech.
 • Označení přítomnosti alergenu je uvedeno od 15.12.2014 na jídelním lístku MŠ číslem popisující alergen.
 • Více informací naleznete v letáku.
 • Označení alergenů a podrobné vysvětlení.

Vhodné weby

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Milí rodiče, předkládáme Vám materiál, který vytvořila skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.
 • Materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“ „Desatero pro rodiče předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
 • Je třeba zdůraznit, že vývoj dětí je individuální a nerovnoměrný, tedy ne každé dítě si osvojí všechny jmenované dovednosti a schopnosti. Je však podstatné k nim dítě vést a postupně se k nim přibližovat.

Odhlašování obědů e-mailem

Recepty z naší kuchyně