Aktuality

MŠ uzavřena do 30.10.2020

Na pokyn Krajské hygienické stanice jsme nuceni prodloužit uzavření MŠ do 30.10.2020 včetně.

MŠ uzavřena od 14.-23.10.2020

Na pokyn Krajské hygienické stanice jsme nuceni zavřít MŠ Pyšely na období 14.10.2020 - 23.10.2020 včetně. Důvodem je pozitivní test jedné paní učitelky. Všem rodičům byly zaslány podrobné informace e-mailem.

Pro děti zdravotnických, příp. zásahových pracovníků, kteří mají trvalé bydliště v Pyšelích, krajský úřad určil ZŠ a MŠ na Karlově 372 v Benešově. Týká se dětí ve věku 3 - 10 let.

Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (konkrétně Mgr. Blanka Ludačková, (remove XX) ludackovab XX @kr-s XX .cz ; 702 147 703) ve spolupráci s určenými školami.

Přečtěte si

Ošetřovné pro ostatní děti se řídí stejnými pravidly jako na jaře.

Distanční výuka je povinná pro předškoláky, pro mladší děti je dobrovolná.

Přejeme všem pevné zdraví a hodně trpělivosti, společně to zvládneme.

Distanční výuka - předškoláci

Vážení rodiče,

od 14.10.2020 nám vzniká podle §184 a zákona č.349/2020 Sb. (školský zákon) povinnost vzdělávat děti distanční formou, a to děti v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání. Rodičům tak vzniká povinnost účastnit se distanční výuky spolu s dítětem.

Proto na každý týden, stejně jako v průběhu roku, připravujeme plán činností k danému tématu. Děti tak získávají nové vědomosti a dovednosti. Informace k procvičování (náměty na práci s dětmi, úkoly pro předškoláky, pracovní listy, básničku, pohádku a návody, jak s dětmi pracovat v domácím prostředí dle Školního vzdělávacího programu naší MŠ) najdete v e-mailu (nebo jiným již domluveným způsobem) vždy na začátku týdne.

Zpětnou vazbou pro nás mohou být např. fotografie dítěte při činnostech, kresby, malby, deníček, kam bude dítě s rodiči zaznamenávat zážitky ze společných činností, z procházek, z četby, vypracované pracovní listy – jakousi složku (portfolio dítěte), kam si založí vše vypracované. Přejeme hodně trpělivosti, společně to zvládneme.

Distanční výuka - mladší děti

Pro mladší děti je distanční výuka nepovinná. Paní učitelky budou připravovat mladším i nejmenším dětem náměty na práci s dětmi v domácím prostředí. Nabídka bude pravidelně aktualizována a doplňována na začátku nového týdne, i Vy ji najdete v e-mailu. Pro děti mladší je nabídka dobrovolná – jako částečnou náplň volného času. Zpětnou vazbou pro nás mohou být např. fotografie dítěte při činnostech, vypracovaný pracovní list, kresby, malby, deníček, kam bude dítě s rodiči zaznamenávat zážitky ze společných činností, z procházek, z četby atp.

Testovací e-mail

Vážení rodiče,
vzhledem k distanční výuce jsme založili 3 e-maily, pro každou třídu zvlášť -

a zaslali jsme vám testovací zprávu. Prosím vás o spolupráci. Odpovězte nám, prosím, zpět na e-mail a potvrďtě nám, zda vám zpráva přišla a zda můžete přílohu otevřít.

Distanční výuka je pro předškoláky povinná a pro mladší děti nepovinná.

Děkuji Vám a přeji hezké podzimní dny,
Ilona Kryzánková

Program říjen 2020

 • St 7.10. v 9.00+ 10.10 – Malá technická univerzita
  2.setkání – „Stavitel města“ (pro děti ze zelené a oranžové třídy)
 • Út 13.10. od 9.00 divadlo Krasohled ve školce
  s pohádkou Příhody pejska Kubíka (pro všechny třídy)
 • So 17.10. podzimní vítání miminek
  (děti, které nacvičují na vystoupení)
 • Plavání - vždy v pondělí: 5.+12.+19.+26.10
  (zpravidla pro předškoláky ze zelené a oranžové třídy)

Aktuální situace

Vážení rodiče,
v souvislosti s vývojem v celé ČR kolem koronaviru jsme, pro lepší orientaci a přehled, pro Vás vypracovali podrobné informace.
Předpokládáme, že se nařízení budou měnit nebo upřesňovat. Aktuální změny budeme zveřejňovat. Za vaši spolupráci i pochopení Vám děkujeme.
Ilona Kryzánková

GDPR - ochrana osobních údajů

 • Informace ohledně GDPR naleznete v sekci kontakt.

Plavání

 • Kdy: 7.9. - 23.11.2020
 • Kde: Plavecká škola – Černoleská 2047, Benešov
 • Pro koho: zpravidla pro předškoláky ze zelené a oranžové třídy
 • Cena za bazén: 700,-Kč (10 lekcí po 45 minutách)
 • Cena za dopravu autobusem: cca 600,- Kč (předpokládaná cena - cena vždy závisí na počtu přihlášených dětí)
 • CENA CELKEM: 1.300,-Kč ( peníze vybereme v hotovosti v MŠ)
 • podrobné informace k plaveckému výcviku
 • propozice k plaveckému výcviku od plavecké školy

Školní rok 2020/21

Školková pravidla

 • Abychom se všichni cítili dobře, vytvořili jsme "Školková pravidla soužití" - pravidla soužití, která si ve školce osvojujeme a snažíme se jimi řídit.

Uvolnění dítěte - předškoláka z MŠ

 • Pro děti(předškoláky), pro které platí povinná školní docházka, platí také povinnost pro jejich rodiče, omlouvat je v případě nepřítomnosti v MŠ (zdravotní pobyt, dovolená). Pokud tedy víte, že pojedete např. na dovolenou mimo prázdniny, vyplňte Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání a doručte ji v dostatečném předstihu paní učitelce nebo paní ředitelce do MŠ. Děkujeme.

Vyzvedávání dítěte pověřenou osobou

Vši

 • Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
 • Přečtěte si, prosím: Opatření při výskytu vši dětské a informace o vši dětské.
 • Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo lékaře.

Prevence onemocnění u dětí

Rozpočet MŠ

K nahlédnutí:

Kontakt na poradny pro děti a rodiče

 • Potřebujete odložit školní docházku nebo vás trápí jiný problém s dítětem? Kontakty na poradny naleznete zde.

Jídelníček - nové potraviny

 • Vážení rodiče, dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví, jsme dětem začali postupně zařazovat do jídelníčku potraviny jako např. kuskus, bulgur, tarhoňa, pohanka, jáhly aj. Přečtěte si více v dokumentu: nové potraviny.

Klíšťata

 • Jsme venkovská MŠ nacházející se v Posázaví, jsme obklopeni přírodou. Pobyt dítěte v přírodě je velmi důležitý. Na zahradě MŠ i v okolí školky se vyskytují klíšťata. V návaznosti na četné dotazy rodičů, jsem vypracovala dokument s podrobnými informacemi ohledně klíšťat.

Alergeny v potravinách na JL

 • Milí rodiče, od prosince 2014 mají školy povinnost uvádět, na jídelních lístcích, obsah alergenů v potravinách a pokrmech.
 • Označení přítomnosti alergenu je uvedeno od 15.12.2014 na jídelním lístku MŠ číslem popisující alergen.
 • Více informací naleznete v letáku.
 • Označení alergenů a podrobné vysvětlení.

Vhodné weby

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Milí rodiče, předkládáme Vám materiál, který vytvořila skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.
 • Materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“ „Desatero pro rodiče předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
 • Je třeba zdůraznit, že vývoj dětí je individuální a nerovnoměrný, tedy ne každé dítě si osvojí všechny jmenované dovednosti a schopnosti. Je však podstatné k nim dítě vést a postupně se k nim přibližovat.

Odhlašování obědů e-mailem

Recepty z naší kuchyně