Aktuality

Aktuální situace

Vážení rodiče,
v souvislosti s vývojem v celé ČR kolem koronaviru jsme, pro lepší orientaci a přehled, pro Vás vypracovali podrobné informace.
Předpokládáme, že se nařízení budou měnit nebo upřesňovat. Sledujte, prosím, nástěnky a web školky, kde budeme aktuální změny zveřejňovat. Za vaši spolupráci i pochopení Vám děkujeme.
Ilona Kryzánková

GDPR - ochrana osobních údajů

 • Informace ohledně GDPR naleznete v sekci kontakt.

Plavání

 • Kdy: 7.9. - 23.11.2020
 • Kde: Plavecká škola – Černoleská 2047, Benešov
 • Pro koho: zpravidla pro předškoláky ze zelené a oranžové třídy
 • Cena za bazén: 700,-Kč (10 lekcí po 45 minutách)
 • Cena za dopravu autobusem: cca 600,- Kč (předpokládaná cena - cena vždy závisí na počtu přihlášených dětí)
 • CENA CELKEM: 1.300,-Kč ( peníze vybereme v hotovosti v MŠ)
 • podrobné informace k plaveckému výcviku
 • propozice k plaveckému výcviku od plavecké školy

Program září 2020

 • St 9.9. od 9.15 do 10.45 Výlet na Dětské dopravní hřiště v Benešově
  Podrobné informace k výletu
  - odjezd autobusem v 9.15 od MŠ
  - ve spolupráci s Městkou Policií Benešov
  (pro předškoláky ze zelené a oranžové třídy)
 • Čt 10.9.- od 8.45 + 10.10 – Dopravní výchova
  s Besipem program „Chodec“ – děti se naučí kdo je chodec a jak se bezpečně pohybovat na chodníku a na přechodu pro chodce (pro děti ze zelené a oranžové třídy)
 • Út 22.9. v 9.00+ 10.10 – Malá technická univerzita
  1.setkání – „Stavitel mostů“ (pro děti ze zelené a oranžové třídy)
 • St 23.9.- od 9.00 Divadlo A šmytec
  ve školce s pohádkou Páťa a Máťa ( pro všechny třídy)
 • Plavání - vždy pondělí: 7.+14.+21.9.
  (zpravidla pro předškoláky ze zelené a oranžové třídy)

Školní rok 2020/21

Školková pravidla

 • Abychom se všichni cítili dobře, vytvořili jsme "Školková pravidla soužití" - pravidla soužití, která si ve školce osvojujeme a snažíme se jimi řídit.

Gratulujeme s radostí

V lednu 2020 malovaly některé děti z naší mateřské školy obrázky s hasičskou tématikou do výtvarné soutěže. V pátek 12.6.2020 přišlo vyhodnocení a ocenění získal obrázek Pepinky Ronkové ze žluté třídy. Pepinka je, společně s rodiči, pozvána na „Slavnostní vyhodnocení do Vlašimského para Zoo“ ve čtvrtek 25.6.2020. Moc gratulujeme.

obrazek hasiči

Uvolnění dítěte - předškoláka z MŠ

 • Pro děti(předškoláky), pro které platí povinná školní docházka, platí také povinnost pro jejich rodiče, omlouvat je v případě nepřítomnosti v MŠ (zdravotní pobyt, dovolená). Pokud tedy víte, že pojedete např. na dovolenou mimo prázdniny, vyplňte Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání a doručte ji v dostatečném předstihu paní učitelce nebo paní ředitelce do MŠ. Děkujeme.

Vyzvedávání dítěte pověřenou osobou

Vši

 • Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
 • Přečtěte si, prosím: Opatření při výskytu vši dětské a informace o vši dětské.
 • Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo lékaře.

Prevence onemocnění u dětí

Rozpočet MŠ

K nahlédnutí:

Kontakt na poradny pro děti a rodiče

 • Potřebujete odložit školní docházku nebo vás trápí jiný problém s dítětem? Kontakty na poradny naleznete zde.

Jídelníček - nové potraviny

 • Vážení rodiče, dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví, jsme dětem začali postupně zařazovat do jídelníčku potraviny jako např. kuskus, bulgur, tarhoňa, pohanka, jáhly aj. Přečtěte si více v dokumentu: nové potraviny.

Klíšťata

 • Jsme venkovská MŠ nacházející se v Posázaví, jsme obklopeni přírodou. Pobyt dítěte v přírodě je velmi důležitý. Na zahradě MŠ i v okolí školky se vyskytují klíšťata. V návaznosti na četné dotazy rodičů, jsem vypracovala dokument s podrobnými informacemi ohledně klíšťat.

Alergeny v potravinách na JL

 • Milí rodiče, od prosince 2014 mají školy povinnost uvádět, na jídelních lístcích, obsah alergenů v potravinách a pokrmech.
 • Označení přítomnosti alergenu je uvedeno od 15.12.2014 na jídelním lístku MŠ číslem popisující alergen.
 • Více informací naleznete v letáku.
 • Označení alergenů a podrobné vysvětlení.

Vhodné weby

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Milí rodiče, předkládáme Vám materiál, který vytvořila skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.
 • Materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“ „Desatero pro rodiče předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
 • Je třeba zdůraznit, že vývoj dětí je individuální a nerovnoměrný, tedy ne každé dítě si osvojí všechny jmenované dovednosti a schopnosti. Je však podstatné k nim dítě vést a postupně se k nim přibližovat.

Odhlašování obědů e-mailem

Recepty z naší kuchyně