Pojištění dětí

Všechny děti v naší mateřské škole jsou celoročně pojištěny

u pojišťovny Kooperativa.

Pojištění se vztahuje na:

  • úraz dítěte, který se stane v době pobytu v MŠ
  • škodu na věcech dětí (oblečení)
  • odcizení věcí dětí

Pojištění se nevztahuje na:

  • odcizení osobních věcí rodičů

Cenné věci:

  • Veškeré cennosti ( drahé hračky, zlaté náušnice, řetízky, přívěsky, apod.),ale i běžné hračky, které si dítě do školy přinese, MÁ DÍTĚ v MŠ NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST RODIČŮ a ŠKOLA NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JEJICH ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ.