Nahlášení změn

Prosíme rodiče o odpovědný přístup a včasné nahlášení ZMĚN, týkajících se:

  • telefonních čísel !
  • zdravotní pojišťovny

Dále prosíme rodiče:

  • aby v zájmu zdraví dětí, nahlásili každou změnu zdravotního stavu dítěte, popřípadě výskyt infekční choroby v rodině
  • aby zájmu ochrany zdraví předávejte děti zdravé - bez projevů onemocnění
  • o prokazatelné předání dítěte učitelce

Informujeme:

  • podávání léků v MŠ je zakázáno
  • s ohledem na zdraví ostatních dětí má učitelka PRÁVO VYLOUČIT Z KOLEKTIVU DÍTĚ s RÝMOU, KAŠLEM, ZÁNĚTEM SPOJIVEK,ALE I DĚTI, U KTERÝCH SE VYSKYTNOU VŠI ( v takovém případě může být dítě přijato do školky pouze s potvrzením od lékaře o možnosti opětovného zařazení do kolektivu dětí )