Kdo jsme

Mateřská škola Pyšely se nachází téměř v přírodě, máme zde zahradu,les i rybník. V blízkosti nevede žádná dopravní komunikace, která by ohrožovala děti a působila hluk. Máme tak jedinečné podmínky k naplnění hlavního cíle – tj. naučit děti vážit si života ve všech jeho podobách a pobývat v čistém a zdravém prostředí. Přejeme si, aby děti vzpomínaly na předškolní období jako na období, kdy měly možnost objevovat svět a být přitom sami sebou.

Mateřská škola Pyšely

Mateřská škola Pyšely je příspěvková organizace, zřizovatelem je Město Pyšely. Zcela nově v roce 2009 kompletně zrekonstruovaná pro 71 dětí, s celodenním provozem od 6.45 do 17.00 hodin. Děti jsou rozděleny do 3 tříd převážně podle stejného věku. V zelené a oranžové třídě jsou děti nejstarší (tzv.předškoláci -ve věku 5-6leté a děti s odložením školní docházky), doplněno do počtu o děti mladší( ve věku 4-5 let) .Ve žluté třídě bývají děti nejmladší(ve věku 3-4 roky).

Vzdělávání

Vzdělávání dětí probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Svět je velká skládačka, složená z mnoha dílů, všichni, i Ty, jsi jeho součástí“.

Stravování

Stravování dětí i zaměstnanců je zajištěno vlastní školní jídelnou.

Tým mateřské školy tvoří 5 učitelek, ředitelka a 4 provozní zaměstnankyně. Jsme tedy vzhledem k velikosti MŠ, počtu zaměstnanců a dětí, školou rodinného typu.

Školková pravidla

  • Abychom se všichni cítili dobře, vytvořili jsme "Školková pravidla soužití" - Pravidla soužití, která si ve školce osovojujeme a snažíme se jimi řídit.