Náš den

Denní program strukturuje každodenní činnosti, práci a hru, tvoří běžný denní řád s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje. Připravujeme jej se zřetelem na potřeby vývoje dítěte, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit také náladu skupiny dětí.

Náš den začíná
6.45-8.15 příchodem dětí a volným hraním a končí odpolední činnosti: 14.30-17.00- děti si v tuto dobu zpravidla vybírají činnosti podle vlastního výběru, individuálně pracují s p.učitelkou a postupně se rozcházejí se svými rodiči domů. V této době probíhají také zájmové kroužky.

Prohledněte si, jak vypadá náš celodenní program ve školce.